Title Image

Blog Logo

Bài 16. 8051 UART (3)

🌱 Bài 16. 8051 UART (3)

    ➤ Lý thuyết cơ bản về UART có trong bài 14! 

    ➤ Các thanh ghi ngoại vi UART của 8051 có trong bài 15!

    ➤ Để sử dụng UART giao tiếp giữa Vi điều khiển 8051 với các thiết bị hay với Vi điều khiển khác, ta cần viết các hàm driver: 

  • Hàm khởi tạo UART_Init(), dùng để khởi tạo Timer, Khởi tạo các chế độ cho UART, và cho phép việc đọc/ghi dữ liệu. 
  • Hàm truyền dữ liệu UART_Write() dùng để truyền một byte dữ liệu qua UART (TX).
  • Hàm nhận dữ liệu UART_Read() dùng để nhận và trả về byte dữ liệu từ UART (RX).
Chi tiết có ở trong Code ví dụ, giao tiếp truyền nhận ký tự giữa 2 vi điều khiển qua UART:

DOWNLOAD CODE TẠI ĐÂY!

>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊


Xem Bài 15                                  Xem Bài 17

Đăng nhận xét

0 Nhận xét