Title Image

Blog Logo

Build Process

🌱 Build Process

    Trong một chương trình C trên máy tính (window), các file source bao gồm .c, .h, .cpp sẽ trải qua các bước cơ bản - Tham khảo Build process with Command Line.

 1. Preprocessor
  1. Xử lý các chỉ thị tiền xử lý - thay thế các macro, thay thế nội dung file header vào các vị trí #include.
  2. Xóa các comment
  3. Đầu ra của quá trình này là file extended source (.i / .ii) 
 2. Compilation
  1. Các file source được Compile bởi Compiler tạo file Assembly (.asm).
  2. Compiler được sử dụng là các compiler thông dụng như GCC.
 3. Assemble
  1. Các file .asm (từ bước trên / source file) tiếp tục được dịch bằng trình Assembler
  2. Đầu ra là các file object (.o)
 4. Linking
  1. Các file .o được link với các file thư viện tĩnh (.a / .lib) bởi trình linker.
  2. Đầu ra là file .exe cuối cùng để chạy.

    👉 Nhưng trong một chương trình C nhúng (vi điều khiển) thì có một chút thay đổi

 1. Compiler không compile ra file ASM của máy tính nữa, mà ở đây là Cross Compiler.
  ** Cross Compiler: Đọc về Cross Compiler
 2. Các file Object vẫn được link với thư viện tĩnh, nhưng cần trải qua một bước nữa đó là Locator, bước này dùng 1 file Linker Script để phân bố vùng nhớ cho vi điều khiển - Khác với máy tính thì IDE và Hệ điều hành đã tự động Locator và ẩn đi file Linker Script này.
 3. File đích tạo ra không còn là .exe mà là các file như .elf (dùng để execute & debug), các file định dạng khác như .hex / .bin / .srec / .axf / ... để nạp code và debug.
Quá trình compile các file source

Quá trình linking và locator

>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊


Đọc thêm về Linker Script

Đăng nhận xét

0 Nhận xét