Title Image

Blog Logo

Bài 8. 8051 Giao tiếp màn hình LCD (2)

🌱 Bài 8. 8051 Giao tiếp màn hình LCD (2)

    Bài 7 đã giới thiệu cơ bản về sơ đồ chân LCD và kết nốt phần cứng, xem tại đây!

    Bài 8 này sẽ giới thiệu về các bước để giao tiếp với màn hình LCD của 1 vđk bất kỳ, cũng như cụ thể thực hành với dòng 8051.

    Thao tác cơ bản với LCD: Gửi 1 lệnh ra LCD, Gửi dữ liệu ra LCD, Các lệnh khởi tạo LCD.

    👉👉 Gửi lệnh ra LCD

    Ta làm theo các bước sau để gửi 1 lệnh:

  • Kéo chân RW = 0 để chọn chế độ "ghi".
  • Kéo chân RS = 0 để chọn chế độ ghi "lệnh".
  • Gửi byte lệnh ra chân dữ liệu DB7..0 (với chế độ 8-bit).
  • Gửi xung xuống (1->0) trên chân E để cho phép ghi lệnh.
  • Delay 1 khoảng thời gian để lệnh thực hiện xong.

    👉👉 Gửi dữ liệu ra LCD

    Ta làm theo các bước sau để gửi 1 <byte> dữ liệu:

  • Kéo chân RW = 0 để chọn chế độ "ghi".
  • Kéo chân RS = 1 để chọn chế độ ghi "dữ liệu".
  • Gửi byte dữ liệu (mã ASCII của ký tự) ra chân dữ liệu DB7..0 (với chế độ 8-bit).
  • Gửi xung xuống (1->0) trên chân E để cho phép ghi dữ liệu.
  • Delay 1 khoảng thời gian để lệnh thực hiện xong.

    👉👉 Khởi tạo LCD

    Trước khi làm việc với LCD, cần phải khởi tạo LCD để chọn các chế độ phù hợp như: Chế độ 8bit/4bit, hiển thị 1 dòng hay 2 dòng, tự động tăng con trỏ hay không.

    Các khởi tạo này thực hiện bằng cách gửi các mã lệnh tương ứng (bảng bên dưới).

    🧐🧐 Chương trình giao tiếp LCD cụ thể với dòng 8051 có trong hình và trong link drive sau!!

DOWNLOAD PROJECT!

    🧐🧐 Tài liệu về LCD có thể tham khảo tại 2 bản pdf sau, tài liệu đầy (tiếng việt) rất hay và đầy đủ

                                   ➕ TÀI LIỆU LCD TIẾNG VIỆT

                                    LCD_chip_HD44780


>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

Xem Bài 7                            Xem Bài 9

Đăng nhận xét

0 Nhận xét