Title Image

Blog Logo

STM32 Learning Path

🌱 STM32 Learning Path

    👉 Để học lập trình Vi điều khiển STM32 (về thanh ghi và thư viện STD) thì các bạn nên nắm rõ các kiến thức về ARM Cortex Mx. Các kiến thức trong Learning path bên dưới có nhiều kiến thức nền tảng sẽ được giới thiệu trong series về Core thay vì series về STM32 này. 

    Các bạn tham khảo Learning Path dưới đây, nó chỉ bao gồm các nội dung chính và cơ bản nhất về STM32, không bao gồm phần cài phần mềm, kỹ thuật debug, ... 


Chúc các bạn học tập tốt 😊

Đăng nhận xét

0 Nhận xét