Title Image

Blog Logo

🌱 AUTOSAR 02. Bắt đầu dự án AUTOSAR

🌱 AUTOSAR 02. Bắt đầu dự án AUTOSAR

autosar

    AUTOSAR khá khó tiếp cận với một lập trình viên nhúng mới bắt đầu, vì vậy, để nhanh tiếp cận hơn với khái niệm này, chúng ta có thể bắt đầu với các project với AUTOSAR. Như bài viết trước đã giới thiệu, AUTOSAR là một kiến trúc phân lớp, phần mềm cho ECU dựa trên AUTOSAR dựa trên các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn.

    Phần mềm có thể được phát triển bởi các software developer, một số code config có thể được tạo ra bằng cách sử dụng một số phần mềm cấu hình ECU khác nhau như Vector's DaVinci Configurator and Developer , K-SAR , v.v.. 

*** Lưu ý bài viết này chỉ đưa ra cái nhìn tổng quan về một project cơ bản theo AUTOSAR, chứ không nêu chi tiết từng bước thực hiện.

    👉 Các thành phần trong AUTOSAR Project

    Developer sẽ phát triển các phần mềm (giống như driver) có khả năng tái sử dụng, để xử lý luồng code chính. Cùng với đó, họ sẽ phát triển một phần dựa trên một phần mềm cụ thể, phần mềm này cung cấp cho người dùng một giao diện (GUI) để người dùng có thể config data theo ý mình.

AUTOSAR

    Hình trên chỉ ra quy trình phát triển một project AUTOSAR từ System Configuration đến file thực thi cuối cùng (.elf, .hex, .bin, ...). Các file định dạng .XML trong hình có thể hiểu như các file cấu hình giao diện phần mềm cho người dùng sử dụng, trong AUTOSAR, các file này có định dạng .arxml (AUTOSAR Extensible Markup Language)

    Một số bước trong quá trình config:

 1. System Configuration
  Các ECU trong system và phần cứng của chúng được cấu hình trong SWC - Software ComponentCompostion SWC được ánh xạ tới các ECU tương ứng.
 2. Generate System Configuration Description
  Đầu ra của bước một là một file có định dạng .arxml, gọi là System Configuration Description. File này chứa tất cả thông tin của toàn bộ ECUs trong hệ thống.
 3. ECU Extract generation
  Bước này sử dụng đầu ra của bước hai làm đầu vào, và gen ra một file được gọi là ECU Extract arxml file. File này chứa thông tin của các ECU đơn lẻ.
 4. ECU Configuration
  Trong bước này, thông tin ECU ở bước trên được sử dụng làm đầu vào và ECU tương ứng được cấu hình theo yêu cầu của ứng dụng, ví dụ như BSW - Basic Software, hay cấu hình hệ điều hành OS, ...
 5. Generate ECU Configuration Description
  Bước này dùng để tạo đầu ra của bước 4, gen ra file ECU Configuration Description arxml, file này được sử dụng trong quá trình tạo ra file thực thi (.elf, .hex, ...).

    👉 Các thông tin trong file System Configuration Description

 • Các ECU có trong hệ thống
 • Hệ thống mạng giao tiếp giữa các ECU và cấu hình của chúng
 • AUTOSAR nhằm mục đích chuẩn hóa toàn bộ quá trình phát triển tất cả dữ liệu, kích thước, ... sẽ được truyền hoặc nhận cần phải được định cấu hình tại thời điểm cấu hình.
 • Định nghĩa SWC - Software Component với các khái niệm: ports, interfaces, connections.
 • Ánh xạ SWC - Software Component tới ECU.

    Tệp trên đóng vai trò là đầu vào cho cấu hình ECU, các khái niệm sẽ được giới thiệu ở những bài viết sau này.

    👉 Các thông tin trong file ECU Configuration Description

    ECU Extract chỉ xác định các thành phần cấu hình cần được tất cả các ECU trong hệ thống đồng ý, nhưng điều này không đủ để gen ra code có thể chạy trên phần cứng. Vì tệp này không có bất kỳ thông tin cấu hình cấp thấp (low-level configuration) nào có thể được sử dụng để định cấu hình các low layer của kiến ​​trúc AUTOSAR. 

    Vì vậy, ECU Configuration description có thông tin mà phần mềm cấu hình sử dụng và tạo các tệp .c và .h được biên dịch thêm và chạy trên phần cứng.

    👉 Mô phỏng một dự án giống như AUTOSAR

    Các bài toán về Automotive (AUTOSAR) đa phần đều là các bài toán lớn, và thường chỉ có thể gặp ở các công ty lớn về mảng này. Cùng với đó là chi phí cho các phần mềm kể trên cũng khá đắt đỏ cho việc học tập. Đối với các bạn mới tiếp xúc và chưa có cơ hội làm việc thực tế trong các dự án AUTOSAR, chúng ta có thể bắt đầu với một vài ví dụ nhỏ tự xây dựng tương tự với các dự án AUTOSAR.

    Trên blog mình đã xây dựng một bài toán nhỏ, mô phỏng về cách triển khai một driver, với file configuration để gen ra user config!!!

    ✅ Ý tưởng: Thiết kế driver cho ngoại vi MPU. Cùng với đó, bài toán này mình thiết kế giao diện để user có thể config được và gen ra code .c/.h. Chi tiết các bạn tham khảo chuỗi bài viết dưới đây.

>>>= Follow ngay =<<<

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

Chúc các bạn học tập tốt 😊

                                        

Đăng nhận xét

2 Nhận xét