Title Image

Blog Logo

[Python 3] - Chương trình Python đầu tiên

🌱 [Python 3] - Chương trình Python đầu tiên

    Xin chào các bạn, ở bài viết trước mình đã giới thiệu cho các bạn một số thuật ngữ cơ bản và các sửa sổ trình duyệt trong IDLE. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình Python đầu tiên, cùng bắt đầu nhé!

    👉 Đầu tiên các bạn mở IDLE, chọn File à New File để mở cửa sổ trình chỉnh sửa file.

    Chú thích trong Python: mình sẽ dùng ký hiệu “#” để ghi chú thích, các chú thích này sẽ không ảnh hưởng đến các chương trình trong Python, nó chỉ là các note để mình có thể hiểu chương trình và câu lệnh.

    Chương trình đầu tiên của mình sẽ là gửi lời chào và hỏi thăm như sau:

Python

    Ở đây, mình đã viết một chương trình mẫu, mình sẽ lưu lại các đoạn code này, sau đó cho chạy và trả lời các câu hỏi như trên.

    👉 Để chạy chương trình, mình vào Run à Run Module (hoặc ấn F5)

Python

    Trên đây là kết quả cho một chương trình Python cơ bản.

    Trong chương trình trên, mình sẽ nêu rõ chức năng của một số hàm.

  • Hàm print(): Được sử dụng để hiển thị các giá trị bên trong dấu ().
  • Hàm input(): Để người dùng nhập các giá trị vào chương trình.
  • Hàm len(): đếm các giá trị dạng chuỗi và trả về một giá trị nguyên là độ dài của chuỗi.
  • Hàm int()str() và float(): kiểu dữ liệu của giá trị, trong đó int() và str() cho kết quả là số nguyên, float() cho kiểu số thực.

    Một vài ví dụ về các lệnh ở trên:

Python

    Trên đây mình đã hướng dẫn cho các bạn viết chương trình Python cơ bản đầu, bài học tiếp theo, mình sẽ giới thiệu về lưu đồ thuật toán trong Python.

    👉 Chi tiết các bạn xem tại video bài học dưới đây


   Chúc các bạn học tập tốt 😊 

Xem Bài Python 2                   Xem Bài Python 4

Đăng nhận xét

0 Nhận xét