Title Image

Blog Logo

Bài 20. Thực hành: Viết SPI Driver 8051

🌱 Bài 20. Thực hành: Viết SPI Driver 8051

    Để viết được Driver cho SPI, đầu tiên cần biết giao thức SPI là gì và cách thức hoạt động của nó. Các bạn có thể đọc lại bài viết về chuẩn giao tiếp SPI.

    ➤ Một Driver cho giao thức truyền thông bao gồm 3 hàm cơ bản:

  • Hàm khởi tạo - Cấu hình giao thức (Tốc độ truyền, khung truyền, chế độ truyền, Master/Salve, ...). 
  • Hàm truyền dữ liệu - thường có tham số truyền vào là dữ liệu cần truyền.
  • Hàm nhận dữ liệu - thường trả về dữ liệu nhận được.
    Driver cho SPI cũng như vậy, nó bao gồm hàm khởi tạo, hàm truyền và nhận dữ liệu. 
    Việc truyền / nhận dữ liệu qua giao tiếp SPI được quy định ở hình sau:


    Chúng ta sẽ xây dựng một Driver SPI mềm (không phải phần cứng SPI có sẵn các thanh ghi).

👉 Định nghĩa các chân SPI

    Với SPI mềm, ta sẽ định nghĩa các chân GPIO bất kỳ:

👉 Hàm khởi tạo SPI

👉 Hàm truyền dữ liệu

    Ở đây ta truyền các bit dữ liệu theo sườn xuống của xung clock và truyền bit MSB trước.


👉 Hàm nhận dữ liệu    Chi tiết Driver tại đây: DOWNLOAD

>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊


Xem Bài 19                               Xem Bài 21

Đăng nhận xét

0 Nhận xét