Title Image

Blog Logo

Bài 22. 8051 I2C Drivers

🌱 Bài 22. Thực hành: Viết I2C Driver 8051

    Để viết được Driver cho I2C, đầu tiên cần biết giao thức I2C là gì và cách thức hoạt động của nó. Các bạn có thể đọc lại bài viết về chuẩn giao tiếp I2C.

    Một Driver cho giao thức truyền thông bao gồm 3 hàm cơ bản:

 • Hàm khởi tạo - Cấu hình giao thức (Tốc độ truyền, khung truyền, chế độ truyền, Master/Salve, ...). 
 • Hàm truyền dữ liệu - thường có tham số truyền vào là dữ liệu cần truyền.
 • Hàm nhận dữ liệu - thường trả về dữ liệu nhận được.
  Driver cho I2C cũng như vậy, nó bao gồm hàm khởi tạo, hàm truyền và nhận dữ liệu. Việc Master truyền nhận dữ liệu với Slave được quy định theo khung truyền xong.

8051
 • Định nghĩa các chân giao tiếp I2C • Hàm khởi tạo I2C • Các hàm gửi xung Start Condition, Stop Condition, Send ACK, Send NACK.

  👉 Hàm gửi Start Condition   👉 Hàm gửi Stop Condition  👉 Hàm gửi ACK và NACK • Hàm gửi một byte dữ liệu sang Slave (Hoặc gửi địa chỉ + R/W bit).
  Gửi một byte dữ liệu và chờ bit ACK gửi về từ Slave

 • Hàm nhận dữ liệu từ Slave (R/W = 1 - chế độ Read).  Sau khi đọc dữ liệu từ Slave, Master cần gửi lại bit ACK.
    Để thực hành tốt hơn, các bạn DOWNLOAD Driver I2C tại đây!

>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

    Chúc các bạn học tập tốt 😊


Xem Bài 21                          8051 Basic Summary

Đăng nhận xét

0 Nhận xét