Title Image

Blog Logo

Bài 14. 8051 UART (1)

 🌱 Bài 14. 8051 UART (1)
(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

    🧐 UART là gì???

    UART là 1 chuẩn truyền thông nối tiếp (tức là chuyển từng bit dữ liệu qua một đường dây), Khác với Truyền thông song song (truyền nhiều bit qua nhiều dây 1 lúc).

    => Vì vậy mà truyền thông nối tiếp có tốc độ truyền thấp hơn song song, nhưng lại dùng ít dây hơn => được sử dụng nhiều hơn!!

    👉 Truyền thông nối tiếp có 2 phương thức

  • Truyền đồng bộ: Truyền dữ liệu số lượng lớn trong cấu trúc đóng khung tại 1 thời điểm.
  • Truyền không đồng bộ: Truyền dữ liệu theo từng byte trong cấu trúc đóng khung tại một thời điểm.

    UART thuộc loại truyền không đồng bộ. Giao thức này gồm 3 dây:

  • Chân RxD (Serial data receive pin).
  • Chân TxD (Serial data transmit pin).
  • Chân tham chiếu GND (nối chung).

     Kết nối phần cứng 2 VĐK: Nối chung GND 2 vđk, chân TxD của vđk này sẽ nối với RxD của 2 vđk kia và ngược lại.

    *** 8051 hỗ trợ UART với 2 chân RxD và TxD ở chân P3.0 và P3.1.

    👉 Cấu trúc khung truyền UART

    UART thuộc loại truyền không đồng bộ, nên nó sẽ truyền từng byte dữ liệu theo cấu trúc khung, bao gồm:

  • START bit: Ở trạng thái nghỉ, chân truyền dữ liệu ở trạng thái cao (=1). Để bắt đầu truyền dữ liệu, ta kéo đường truyền xuống mức thấp => bit START luôn = 0.
  • Gói các bit dữ liệu: Số bit có thể từ 5 đến 9, thường là 8.
  • Parity bit: Bit này dùng để kiểm tra xem dữ liệu truyền có đúng hay không. Có 2 loại là Even Parity (Chẵn) và Odd Parity (Lẻ).
  • STOP bit: Có 1 hoặc 2 bit stop, bit STOP luôn = 1.

    Các bit trên truyền nối tiếp với nhau theo thứ tự, thành một khung truyền (khoảng 10 bit).

    👉 Tốc độ truyền dữ liệu - Baudrate

Tốc độ truyền dữ liệu được đo bằng số bit truyền đi trong mỗi dây (bit per second).

Có một số Baudrate được hỗ trợ: 1200, 2400, 4800, 19200, 38400, 57600, 115200. (9600 thường được sử dụng).

>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊


Xem Bài 13                                Xem Bài 15

Đăng nhận xét

0 Nhận xét