Title Image

Blog Logo

Bài 2. Kiến trúc bộ vi xử lý 8051

🌱 Bài 2. Kiến trúc bộ vi xử lý 8051

    Bộ vi xử lý - Microprocessor bao gồm 2 thành phần chính:

  • Bộ điều khiển CU – Program Flow Control Unit
  • Bộ thực thi EU – Execution Unit

    CU rút các lệnh từ bộ nhớ còn EU sẽ triển khai thực hiện các lệnh liên quan tới những phép toán truyền và thay đổi dữ liệu giữa các thanh ghi.

    ALU - Arithmetic logic unit thuộc EU, nó thực hiên các lệnh liên quan đến điều khiển quá trình hoạt động của chương trình.

    Bộ xử lý sẽ liên tục lấy và thực thi các lệnh theo chương trình lưu trong bộ nhớ.

    Bộ xử lý bao gồm một số thành phần:

  • RAM - bộ nhớ dữ liệu để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình tính toán xử lý.
  • I/O port, Timer, Interrupt, ... là các ngoại vi của bộ xử lý.
  • CPU giao tiếp với các thành phần này qua các đường bus.

    🌱 Vi điều khiển 8051

    Tổ chức bộ nhớ:

    Các vi điều khiển học 8051 đều được tổ chức thành 2 không gian chương trình và dữ liệu.

    Bộ nhớ chương trình ROM tích hợp sẵn trên chip có kích thước nhỏ nhất là 4kByte, có thể mở rộng tối đa 64Kbyte.

    Bộ nhớ dữ liệu RAM nhỏ nhất là 128byte, có thể mở rộng 64kByte.

    🌱 Khác nhau giữa vi xử lý và vi điều khiển

    Khác nhau cơ bản giữa vi xử lý và vi điều khiển:


>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

Xem Bài 1                                      Xem Bài 3

Đăng nhận xét

1 Nhận xét