Title Image

Blog Logo

[Python] 5 - Câu lệnh điều kiện trong Python

🌱 [Python] 5 - Câu lệnh điều kiện trong Python

    Chào mừng các bạn đến với bài học số 5 trong series Python cơ bản. Trong bài trước chúng ta đã biết về toán tử so sánh các giá trị Boolean và toán tử Boolean. Trong quá trình thực hiện chương trình, không ít lần chúng ta phải đối mặt với những "ngã ba đường" - Nếu thế này thì đi đường nào ? Nếu thế kia thì đi đường khác. Trong lập trình khái niệm đó được gọi là Câu lệnh điều kiện (If - Else).

    👉 Câu lệnh if - else

Python

    Ví dụ, trên đây là một lưu đồ trước khi viết một chương trình Python, sử dụng các câu lệnh if, else.

    Kiểm tra điều kiện là (Button == ON) hay là không?

  • Nếu điều kiện này đúng, chúng ta thực hiện đảo LED và kết thúc.
  • Nếu điều kiện này sai, chúng ta sẽ kết thúc luôn.
    Ở đây mình sẽ biểu diễn nó bằng Code Python:


    Các bạn có thể vào pythontutor.com (https://pythontutor.com/visualize.html#mode=display) để xem thứ tự câu lệnh if, else hoạt động, python sẽ bỏ qua các điều kiện không đúng và chạy những câu lệnh tiếp theo.

    Câu lệnh if - else sẽ chỉ kiểm tra được 2 điều kiện, vì vậy trong Python người ta sử dụng thêm lệnh elif nữa.

    👉 Câu lệnh elif

    Câu lệnh elif được sử dụng xen giữa if và else, và có thể sử dụng nhiều lần:

Python

    Đối với cặp câu lệnh if-elif, câu lệnh nào đúng thì chương trình python cho ra kết quả và kết thúc việc kiểm tra tại câu lệnh đó mà bỏ qua các câu lệnh phía dưới.

Giá trị đúng và sai

    Trong câu lệnh if – elif, điều kiện ở câu lệnh nào đúng sẽ được thực hiện và các điều kiện sai sẽ bị bỏ qua.

    Để kiểm tra giá trị là đúng hay sai, ta có thể dùng hàm bool():

Python

    Trong đó, các giá trị sau được xem là sai: giá trị 0, giá trị 0.0, giá trị chuổi trống (‘’). Các giá trị chuỗi và số còn lại sẽ được xem là giá trị đúng.

    👉 Chi tiết các bạn xem tại video bài học dưới đây

   Chúc các bạn học tập tốt 😊 

Xem Bài Python 4                   Xem Bài Python 6

Đăng nhận xét

0 Nhận xét