Title Image

Blog Logo

[Python] 6 - Vòng lặp While

🌱 [Python] 6 - Vòng lặp While

    Chào mừng các bạn đến với bài học số 6, trong bài học hôm nay mình sẽ giới thiệu về vòng lặp While, vòng lặp while xuất hiện trong tất cả những ngôn ngữ lập trình khác, là một câu lệnh quen thuộc được sử dụng trong các chương trình. Đặc biệt đối với các bạn trong ngành nhúng, chắc hẳn vòng lặp while(1) đã quá đỗi quen thuộc.

    👉 Vòng lặp while trong Python

    Vòng lặp while cho phép chương trình lặp đi lặp lại, miễn là điều kiện trong câu lệnh còn đúng. Ví dụ:

Python

    Trong ví dụ này, spam ban đầu sẽ được gán với giá trị 0, và với điều kiện spam < 5 còn đúng thì vòng lặp vẫn được thực hiện, với mỗi 1 lần lặp thì biến spam sẽ được tăng lên 1 giá trị, cho đến khi điều kiện của vòng lặp while sai, thì dừng chương trình.

    Dưới đây là cách sử dụng và lưu đồ thuật toán tổng quan của vòng lặp While trong python:

Python

    Chương trình sẽ liên tục kiểm tra điều kiện truyền vào và thực hiện Statments cho đến khi điều kiện sai.

    👉 Vòng lặp vô hạn và cách kết thúc

    Khi thực hiện các câu lệnh while, đối với một chương trình nhúng (dành cho vi điều khiển), chúng ta thường sử dụng một vòng lặp vô hạn để vi điều khiển luôn luôn thực hiện tập lệnh trong đó. 

    Việc khai báo một vòng lặp vô hạn rất đơn giản, chỉ việc để điều kiện luôn bằng TRUE. 

    Ví dụ trong Python:    while TRUE:
                                                Statements

    Tuy nhiên, đối với những trường hợp mà người dùng không mong muốn vòng lặp vô hạn, chúng ta cần phải tránh trường hợp này xảy ra gây treo chương trình!

    Để thoát khỏi một vòng lặp, người ta có thể sử dụng câu lệnh break

    👉 break & continue

    Khi gọi câu lệnh break, chương trình lập tức thoát khỏi vòng lặp (ở đây là vòng while).

python

    Trong ví dụ trên, người dùng sẽ liên tục nhập tên của mình, cho đến khi nhập đúng chữ "your name" thì lệnh break sẽ được gọi và thoát khỏi vòng lặp.

    Khác với câu lệnh break chúng ta có câu lệnh continue, cũng được sử dụng trong các vòng lặp. Khi gặp câu lệnh continue, chương trình sẽ ngưng việc thực thi các lệnh bên dưới và quay trở lại kiểm ra điều kiện - Condition. 

Python

    Chương trình trên đây nói lên hoạt động của câu lệnh continue. Khi biến spam = 4, chương trình gặp lệnh continue, nó sẽ không thực thi lệnh print ở bên dưới nữa mà quay trở lại kiểm tra điều kiện luôn. Sau đó, nó tiếp tục thực hiện với spam = 5 (Thay vì thoát khỏi vòng lặp như lệnh break).

    Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về vòng lặp while!

    👉 Chi tiết các bạn xem tại video bài học dưới đây

   Chúc các bạn học tập tốt 😊 

Xem Bài Python 5                    Xem Bài Python 7

Đăng nhận xét

0 Nhận xét