Title Image

Blog Logo

[Python] 2 - Thuật ngữ cơ bản trong Python

🌱 [Python] 2 - Thuật ngữ cơ bản trong Python

    Chào mừng các bạn đến với bài học thứ 2 trong series lập trình Python. Trong bài học hôm nay, mình xin giới thiệu cho các bạn ba nội dung cơ bản: biểu thức, các kiểu dữ liệubiến trong python, đây là các khái niệm cơ bản và cần thiết để bắt đầu một chương trình Python.

    Trước hết các bạn mở trình IDLE trên máy tính đã được cài sẵn từ bài học trước. Về cơ bản IDLE bao gồm hai cửa sổ:

  • Interactive Shell: cửa sổ này sẽ hiện thị ngay sau khi bản mở IDLE ra. Cửa sổ này cho phép chúng ta hiển thị kết quả của mỗi dòng code chúng ta nhập vào.
  • Trình chỉnh sửa file: Để mở cửa sổ này, bạn vào File -> New File -> xuất hiện cửa sổ trình duyệt, cửa số này cho phép bạn chỉnh sửa và lưu trữ các đoạn mã Python chưa hoàn chỉnh.

    👉 Biểu thức là gì?

    Python là ngôn ngữ lập trình cực kỳ đơn giản, đặc biệt là đối với các phép tính. Ví dụ, trên cửa sổ Interactive Shell, khi bạn nhập vào 2 + 3 => Enter, ngay lập tức kết quả sẽ được hiển thị ngay dòng bên dưới.

Python

    Khi đó, 2 + 3 được gọi là biểu thức, trong biểu thức sẽ bao gồm các giá trị như 2, 3, và các toán tử như +.
    Các phép tính được ký hiệu như sau: cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/).
    Tương tự như toán sơ cấp, trong Python cũng ưu tiên thực hiện các phép tính trong ngoặc đơn trước, tiếp đó nhân chia, cộng trừ sẽ được ưu tiên sau các phép tính trên. Với những kiến thức cơ bản như trên, các bạn có thể thực hiện các phép tính cơ bản trên Python rồi!

    👉 Các kiểu dữ liệu cơ bản

    Mỗi giá trị thực hiện trong các phép toán sẽ chứa một kiểu dữ liệu. Các kiểu dữ liệu bao gồm: Số nguyên “ints”, số thực “floats”. Ví dụ, số 27 sẽ là số nguyên, nhưng 27.0 sẽ là số thực. Ngoài ra còn có kiểu nối chuỗi (string concatenation), sao chép chuỗi (string replication). Dưới đây là một vài ví dụ về các kiểu dữ liệu cơ bản

Python

    👉 Biến là gì và cách sử dụng

    Biến là vị trí chúng ta có thể gán với một giá trị hoặc để thay đổi giá trị đó dễ dàng, dưới đây là một vài ví dụ, mình đã sử dụng biến để gán và thay đổi các giá trị gán.

Python

    Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn một số nội dung cơ bản về các thuật ngữ cơ bản trong Python.

    👉 Chi tiết các bạn xem tại video bài học dưới đây


   Chúc các bạn học tập tốt 😊 

Xem Bài Python 1                    Xem Bài Python 3

Đăng nhận xét

0 Nhận xét