Title Image

Blog Logo

STM 10. Unique ID in STM32

🌱 STM 10. Unique ID in STM32 

    Câu hỏi đặt ra là các vi điều khiển của mình trong cùng một mạng, hoặc trong các nhà máy họ nạp hàng trăm hàng ngàn con chip với cùng một firmware, thì có cách nào để phân biệt giữa những con chip này với nhau hay không? Chẳng hạn giờ mình muốn các chip nạp cùng firmware, nhưng trong cùng một mạng truyền thông, mình lại cần chúng có một cái ID phân biệt. 

    Câu trả lời mình tìm hiểu được là mỗi vi điều khiển (STM32) có một ID duy nhất. Khi sản xuất nhà sản xuất đã định danh cho mỗi chip với ID riêng và người dùng có thể dùng chúng với các mục đích:

  • Dùng để phân biệt các vi điều khiển trong các ứng dụng yêu cầu các VĐK nạp cùng 1 code nhưng vẫn có thể phân biệt chúng với nhau (phục vụ mục đích truyền thông,...) 
  • Cải thiện tính bảo mật của chương trình,... chẳng hạn phải biết ID của chip thì mới có thể giao tiếp với nó, hoặc nạp code cho nó, ... nói chung liên quan đến mục đích bảo mật.
    👉 ID này của VĐK thì được lưu trong 96 - bits, thường đặt tại một vùng nhớ riêng thuộc Flash của vi điều khiển. 96 - bits này sẽ khác nhau ở mỗi dòng VĐK. Một số Unique ID ở 

    👉 Mình có test với con F4 của mình với đoạn code sau:

STM32

    Và kết quả là ra được ID tương ứng của STM32F401.

   Chúc các bạn học tập tốt 😊 

Xem Bài STM 9                   Xem Bài STM 11

Đăng nhận xét

0 Nhận xét