Title Image

Blog Logo

MPU Driver Programming (1)

🌱 MPU Driver Programming (1)

    Ở Bài trước mình đã giới thiệu với các bạn về MPU và lập trình cấu hình MPU trực tiếp bằng thanh ghi. Bài viết này mình sẽ giới thiệu về MPU Driver, và xây dựng MPU Driver để người dùng sử dụng, thay vì phải nhớ các thanh ghi như lập trình thanh ghi. 

    👉 Phần cứng sử dụng: STM32F401RE - NUCLEO Board.

    👉 Phần mềm sử dụng: STM32CubeIDE ⇒ Xem hướng dẫn sử dụng.

    👉 Hướng dẫn lập trình MPU Register: Xem tại đây!

    Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng các hàm chính sử dụng cho MPU!

 1. Define các Macro cần thiết.
  Tổ chức Data cấu hình cho MPU, bao gồm các yếu tố: 
  1. Enable/Disable bit Default Memory Map.
  2. Enable/Disable MPU in Eception.
  3. Enable/Disable MemManage Handler.
  4. Data Config bao gồm: Region Number, Start Address, Region Size, Memory Type, Access Right, ...
 2. Viết hàm MPU_Init ⇒ Sử dụng để khởi tạo MPU với bộ Data Config.
 3. Viết hàm MPU_DeInit ⇒ Reset tất cả cấu hình MPU về trạng thái mặc định.
 4. Viết hàm MPU_SetRegionConfig ⇒ Cáu hình cho một Region với các thuộc tính khác sau khi Init.
 5. Viết hàm MPU_GetErrorDetails ⇒ Get lỗi khi chương trình nhảy vào Fault.

    👉 Chi tiết các bạn xem Video thực hành bên dưới của mình:

>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

    Chúc các bạn học tập tốt 😊 

Xem Bài MPU 3                        Xem Bài MPU 5

Đăng nhận xét

0 Nhận xét