Title Image

Blog Logo

Tại sao sạc điện thoại dùng biến áp xung thay vì biến áp khối?

🌱Tại sao sạc điện thoại dùng biến áp xung thay vì biến áp khối???

    Đầu tiên, cần xem cấu tạo của 2 loại biến áp này:

  • Biến áp xung có phần lõi bằng ferit hoặc hợp kim pemeloid, số vòng dây thường rất ít.
  • Biến áp khối có phần lõi là các lá thép silic xếp cạnh nhau.

    Không cần đi sâu vào cấu tạo và công dụng của 2 loại biến áp này.

Với câu hỏi tại sao sạc điện thoại dùng biến áp xung?

    👉👉 Mạch sạc điện thoại thường là mạch nguồn flyback, cùng IC sạc TNY264. Bản chất nguồn xung flyback là truyền công suất và cách ly qua biến áp.

    Nói đơn giản <như hình vẽ> nó băm xung điện áp Vin, vì vậy máy biến áp cần hoạt động ở tần số rất cao!! - Trên 100kHz.

    🧐 Mỗi loại lõi thép đều có giới hạn từ thông nhất định.

Với tần số cao, chúng nó dễ bị bão hòa, lõi thép bão hòa sẽ làm tăng dòng điện, làm nhanh nóng biến áp!!

<cái này có một số công thức vật lý tính toán được>

👉 Trong khi biến áp xung hoạt động được ở những tần số rất cao (trên 100kHz), hơn nữa kích thước lại nhỏ gọn. Vì vậy, người ta thường dùng nó cho sạc điện thoại thay vì biến áp khối 😃Đăng nhận xét

0 Nhận xét