Title Image

Blog Logo

Flyback diode

 🌱 Flyback diode

    Cái con diode đó có nhiều tên gọi: diode mắc ngược, flyback diode, bloking diode, flyweel diode, ...

    Nhưng nói chung, nó được mắc ngược với các relay, động cơ, ... <nói chung là những thiết bị có tính cảm> như sơ đồ trong hình.

👉 MỤC ĐÍCH

    Trước đây mình thường nghe con diode nằm ở trong mạch như vậy là để bảo vệ cho ... con transistor??? Bảo vệ khỏi điều gì?

🌱 Giải thích

    👍👍👍 Đối với những tải cảm <trong hình là động cơ> điện áp rơi trên cuộn dây là Umotor = L*di/dt. Như vậy trong mạch, khi có tín hiệu mở trans, điện áp Uce của transistor là: 

Uce = Vcc - Umotor 

    👉 Khi con trans OFF, dòng điện qua cuộn dây motor giảm nhanh, nên di/dt là âm, tức điện áp Umotor sẽ âm <là âm rất lớn>. Khi đó điện áp Uce theo tính toán là rất lớn, nó dễ dàng phá hủy con transitor 🙁 <tại điểm 1 trong hình>

    👉 Vì thế con diode sinh ra để đánh lừa dòng điện, cho nó đi qua chính diode, và không đi qua con trans nữa, từ đó bảo vệ con trans.

🌱 Có cách nào khác không?

    Có một vài cách khác, mục tiêu cũng là đánh lừa dòng điện đi theo hướng khác để bảo vệ con trans:

  • Mạch RC Snubber
  • Dùng diode ổn áp zener


Đăng nhận xét

0 Nhận xét