Title Image

Blog Logo

Union Examples (2)

🌱 Union Examples (2)

    Tiếp tục topic về Union:

    2 bài viết trước nói về ưu điểm của Union so với Struct trong 1 số trường hợp:

    So sánh Struct và Union

    Ví dụ sử dụng Union truyền số float

    👉 Bài viết này nói về một cách sử dụng Struct nữa, đó là khi cần quản lý nhiều thiết bị / sự kiện.

    Khi cần quản lý nhiều sự kiện thì cách đơn giản nghĩ đến đầu tiên là Struct, tuy nhiên nó lại khiến bộ nhớ sử dụng tăng lên nhanh chóng khi số lượng sự kiện tăng.

    Ở đây, nếu chỉ có một vài thiết bị mình vẫn sẽ dùng Struct. Nhưng khi có quá nhiều, thì mình sẽ chuyển sang Union (chi tiết có trong ảnh).

    👉 Khi các sự kiện được nhận từ UART, là không đồng thời, tức là một thời điểm mình chỉ nhận bản tin từ 1 sự kiện, lúc đó Union sẽ không lo bị mất các sự kiện trước đó.


>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊


Union Example (1)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét