Title Image

Blog Logo

🌱 Khác nhau giữa #include và #include "lib.h"

🌱 Khác nhau giữa #include <lib.h> và #include "lib.h"

    Nhiều khi code mình tự hỏi 2 cú pháp trên khác nhau ở điểm nào?

    👉 2 lệnh trên là tương đương nhau, và dùng để thêm các file header trong lập trình C.

    👉 Sự khác nhau giữa 2 cú pháp trên nằm ở quá trình tìm kiếm file header của tiền xử lý trước quá trình biên dịch.

  • #include <filename>: tiền xử lý sẽ chỉ tìm kiếm file header (.h) trong thư mục chứa file header của thư viện ngôn ngữ C (thường là thư mục trong bộ cài IDE).
  • #include “filename: tiền xử lý (pre-processor) tìm kiếm file header(.h) trong thư mục đặt project C/C++.

Nếu không thấy, tiền xử lý tìm kiếm file header (.h) trong thư mục chứa file header của thư viện ngôn ngữ C.

    👉 Vậy nên nếu dùng thư viện có sẵn thì chúng ta nên dùng cái

# include <filename> nha các bạn 😃 Nếu không tiền xử lý lại mất công đi tìm trong thư mục cài project :v

Còn với file header tự định nghĩa thì cứ đúng cú pháp

# include “filename

Nguồn tham khảo: http://vncoding.net/


>>>= Follow ngay =<<<

💚 Kênh Youtube Lập trình - Điện tử 💚

Để nhận được những bài học miễn phí mới nhất nhé 😊

Đăng nhận xét

0 Nhận xét