Title Image

Blog Logo

Giới thiệu App Generate Source Code

🌱 Giới thiệu App Generate Source Code 

    Khi làm việc với vi điều khiển, làm driver, ứng dụng, ... thì mong muốn của developer luôn là người dùng có trải nghiệm tốt nhất. Đối với các ứng dụng sử dụng driver, mình mong muốn người dùng có thể sử dụng các hàm của driver một cách thuận tiện nhất, mà ít nhất không cần nhớ tên của nhiều hàm (nhiều khi được đặt tên dài và khó hiểu). 

    ➤ Xem trước.

    👉 Vì vậy mình mong muốn xây dựng một App có thể gen ra source files từ các cấu hình tương ứng của người dùng trên giao diện App. Chẳng hạn, muốn viết hàm LED_Init() từ thư viện GPIO STD, người dùng sẽ cần viết code như sau: 

    👉 Define các chân sử dụng

    👉 Viết hàm LED_Init()

    👉 Thay vì phải viết code như vậy, với App gen config, người dùng sẽ chỉ cần cấu hình chân tương ứng với giao diện như sau


    Từ các file template có sẵn, App sẽ gen ra code C tương ứng cho người dùng. 

    👉 Chi tiết về hoạt động của App, các bạn có thể theo dõi Video dưới đây

    Trên đây là phiên bản đơn giản nhất mà mình mới phát triển, các phiên bản tới mình sẽ hoàn thiện hơn và có thể public source code 😇 Các bạn cũng có thể từ đó mà thấy tầm quan trọng của các ngôn ngữ bậc cao trong các ứng dụng nhúng.

    👉 Các bạn thấy video hữu ích có thể ủng hộ mình bằng một like + subcribe nha 💛

App Gen Code (Part 2)

Đăng nhận xét

2 Nhận xét