Title Image

Blog Logo

🌱 Sử dụng argc và argv trong C

🌱 Sử dụng argc và argv trong C

    Function quan trọng nhất trong C/C++ là main(), lúc mới học mình cũng thắc mắc 2 tham số argc và argv có tác dụng gì? Nhưng sau đó làm lơ nó vì cũng không cần sử dụng 😂 Tuy nhiên, đây là 2 Parameters rất quan trọng trong C, và các bạn nên hiểu, cũng như biết cách sử dụng chúng.

    Hai Parameters này có thể được truyền vào bởi User khi build chương trình sử dụng Command Line, vì vậy mọi người hãy xem và học cách sử dụng Command Line trước nhé!

    👉 Cú pháp sử dụng hàm main

int main(int argc, char *argv[]) { /* ... */ }

    hoặc:

int main(int argc, char **argv) { /* ... */ }

    👉 Ý nghĩa

  • argv (Argument Vector) là một mảng các con trỏ liệt kê tất cả các đối số được truyền vào.
    Các đối số có thể được ngăn cách bởi dấu cách. Nếu bản thân đối số có khoảng trắng bên trong, thì có thể dùng dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép cho đối số đó.
  • argc (Argument Count) là số nguyên biểu thị số lượng các đối số ở trên.

    👉 Trường hợp sử dụng

  • User có thể truyền các đối số mong muốn vào chương trình.
    Chẳng hạn chương trình đọc file, người dùng sẽ mong muốn truyền tên+path file của mình thay vì để fix cứng trong code.
  • Đặt Password cho chương trình.
    Ví dụ User muốn truyền một password vào thì chương trình mới chạy như mong muốn.

    👉 Ví dụ sử dụng

    Mình có lấy một ví dụ sử dụng argv cho ứng dụng đầu tiên: "User có thể truyền các đối số mong muốn vào chương trình." 

    ⇒ Chương trình đọc file, người dùng sẽ mong muốn truyền tên+path file của mình thay vì để fix cứng trong code.

    👉 Chi tiết các bạn xem tại video bài học dưới đây:


    Để có thể xem các Video khác về lập trình C cũng như Full Source Code cùng với các bài học khác về C, các bạn có thể tham khảo khóa học lập trình C full tại đây nhé: 

        Khóa học lập trình C FULL

Đăng nhận xét

0 Nhận xét