Title Image

Blog Logo

AVR 4. Giao tiếp LCD (1)

🌱 AVR 4. Giao tiếp LCD (1)

    Trong các sản phẩm nhúng, người ta thường sử dụng nhiều phương thức hiển thị khác nhau, trong đó có LED 7 thanh, LCD, OLED, .... Phương pháp thường được sử dụng nhất là LCD. 

   👉 Các đặc điểm của LCD, các bạn có thể đọc trong bài viết 8051-LCD(1).

    Hoặc xem Video dưới đây!


   Chúc các bạn học tập tốt 😊 

<= Xem Bài AVR 3                  Xem Bài AVR 5 =>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét