Title Image

Blog Logo

AVR 5. Giao tiếp LCD(2)

🌱 AVR 5. Giao tiếp LCD(2)

    Trong các sản phẩm nhúng, người ta thường sử dụng nhiều phương thức hiển thị khác nhau, trong đó có LED 7 thanh, LCD, OLED, .... Phương pháp thường được sử dụng nhất là LCD.

    👉 Cách giao tiếp LCD 16x2 bằng AVR cũng giống như 8051, các bạn có thể tham khảo tại bài viết 8051-LCD(2).

    Chi tiết giao tiếp ATmega32 với LCD 16x2, các bạn xem tại video dưới đây!


   Chúc các bạn học tập tốt 😊

<= Xem Bài AVR 4                 Xem Bài AVR 6 =>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét